Obaveze i odgovornosti prema klijentima i interesentima

  • 1

Razumijevanje obaveza i odgovornosti je prvi korak u uspostavljanju zdravog poslovnog odnosa. Zato mi u agenciji TIM nekretnine nastojimo da naše klijente i interesente detaljno upoznamo sa obavezama i odgovornostima o svim detaljima transakcije i nekretnine.

Izrazi klijent i interesent ili obaveze i odgovornosti mogu izgledati isto, ali među njima ima važnih razlika. Odnos između klijenta i agenta je pravno obavezujući, agent ima obavezu da postavi interes klijenta ispred interesa bilo koje druge strane.

Ipak, dužnosti agenta prema klijentu ne podrazumijevaju da činjenice o transakciji ili nekretnini mogu biti prikrivene ili pogrešno predstavljene interesentu.

Agenti imaju obavezu da se prema klijentima i interesentima ophode pošteno i u skladu sa etičkim kodeksom.

Agenti nekretnina rade za klijente i sa interesentima.

Obaveze agenta prema klijentima

Poslušnost: Agent će slijediti instrukcije klijenata snagom zakona i neće donositi odluke za svoje klijente niti prekoračiti svoja ovlaštenja.

Lojalnost: Pružiti klijentima nedvosmislenu lojalnost. Interesi klijenta su na prvom mjestu – prije interesenta, pružaoca usluge, ili bilo kog drugog uključujući samog agenta.

Transparentnost: Transparentno, afirmativno, potpuno i iskreno objelodaniti sve informacije koje se tiču transakcije i nekretnine, a koje mogu uticati na odluke klijenata.

Povjerljivost: Agent neće (za vrijeme ili nakon završetka odnosa sa klijentom) otkriti povjerljivu informaciju koju je dobio od klijenta u smislu bilo kojih posredničkih ili ne-posredničkih odnosa.

Vođenje “računa”: Prilikom cjelokupnog procesa posredovanja agent će štiti finansijski interes klijenta.

Razumna pažnja i briga: Agent će zaštiti klijenta od predviđenih rizika i opasnosti. Preporučit će stručni savjet ili pomoć kada potrebe agenta prevaziđu agentov stručni okvir.

Odgovornost agenta prema interesentima

Iskrenost: Agent će izbjeći pretjerivanje, netačno prikazivanje niti davati izjave ili preduzimati aktivnosti koje mogu dovesti do obmane ili pogrešnog tumačenja.

Vođenje “računa”: Agent će voditi evidenciju o novcu koji se isplaćuje ili daje za provođenje transakcije.

Očekivani nivo vještina: Pružiti standarde u praksi i kompetencije koje se sa razlogom očekuju. Agent neće pokušavati da pruža specijalizovane profesionalne usluge ili usluge van oblasti svoje kompetencije.

Upoznavanje sa materijalnim činjenicama: Agent će interesenta upoznati sa činjenicama o nekretnini, statusom agencijskog odnosa i objasniti razliku odnosima između interesenta i klijenta, tako da interesent može zaštiti sopstvene interese.

TIM nekretnine

Compare listings

usporedi